Województwo pomorskie bardzo intensywnie w ostatnich latach się rozwija
Autor zdjęcia: homethods

Województwo pomorskie bardzo intensywnie w ostatnich latach się rozwija. Na terenie całego województwa realizowane jest w tej chwili bardzo wiele różnego typu inwestycji mających za zadanie nie tylko pomóc mieszkańcom w dojeździe do pracy czy w poruszaniu się po gminnych czy miejskich terenach ale także służące różnym formom rekreacji i wypoczynku.

Jakiego typu usługi wymagają rozpisania przetargu?

Praktycznie wszystkie samorządowe inwestycje podlegają regulacjom prawnym związanych z organizowaniem przetargów i zamówień publicznych. Żaden samorząd ani żaden urzędnik nie ma możliwości samodzielnego wyboru wykonawcy różnego rodzaju prac na terenie gminy. To wszystko jest regulowane bardzo szczegółowym i przepisami prawa. Tryb w jakim wyłaniany jest zwycięzca konkursu na różnego rodzaju przetargi Pomorskie musi być zatwierdzony i zaakceptowany przez specjalną komisję przetargową.

Całość prac związanych z wykonaniem firmy która będzie później wykonywała różnego rodzaju inwestycje na terenie gminy powinna być bardzo dokładnie i dobrze udokumentowana. Każda osoba zainteresowana takim przetargiem musi mieć wgląd w dokumentację. Obowiązuje tutaj zasada jawności i transparentności wszystkich samorządowych poczynań.

Oczywiście wszelkie przetargi Pomorskie podlegają dokładnie tym samym regulacjom, co i inwestycje na terenie innych województw. Wszystkie inwestycje realizowane przez samorządy na terenie całego kraju muszą być organizowane w taki sposób, aby wszyscy zainteresowani mieli dostęp do całości dokumentacji. Komisja przetargowa powinna brać pod uwagę nie tylko cenę i koszt wykonania całości usług, ale powinna również kierować się dobrem mieszkańców danej gminy. W praktyce oznacza to bardzo szczegółową analizę wszystkich napływających do komisji ofert. Zanim wyłonimy zwycięzcę takiego przetargu powinniśmy bardzo dokładnie sprawdzić czy jest on rzeczywiście w stanie zrealizować całość inwestycji w określonym czasie i przy określonym budżecie.

 

Obrazek tła: Subtle Patterns